Autor: Barbara Wójcik

Chociaż patomechanizm ataku migreny nie jest do końca poznany, najnowsze badania sugerują, że autoimmunizacja może odgrywać ważną rolę w występowaniu tej choroby [1,2]. Ostatnio szczególną uwagę zwrócono także na związane z migreną zaburzenia układu naczyniowego. Ponadto udokumentowano również znacznie zwiększone ryzyko udaru mózgu i zmian w naczyniach krążenia mózgowego u migreników [3,4].  W latach osiemdziesiątych Hughes i wsp. po raz pierwszy opisali zespół antyfosfolipidowy (antiphospholipid syndrome – APS) [5], a ból głowy i migrena są zaliczane do jego objawów [6]. Zespół antyfosfolipidowy, znany również jako “zespół Hughesa”, jest chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się pojawieniem się przeciwciał przeciwko kompleksom białkowo-fosfolipidowym (antiphospholipid antibodies –…

Read More

Witamina D wywiera wielostronne, immunomodulujące i przeciwzapalne działanie. Głównym źródłem krążącej we krwi witaminy D jest synteza skórna pod wpływem promieni słonecznych (UVB o długości fali 290 – 315 nm). Migrenicy mają jednak tendencję do unikania światła słonecznego z powodu fotofobii doświadczanej podczas ataków, a niska aktywność fizyczna i długie godziny pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia napadu migreny [1,2]. Wykazano, że częstotliwość ataków bólu głowy wzrasta zimą i zmniejsza się w lecie, co jest zgodne z sezonową zmiennością poziomów witaminy D w surowicy krwi[3]. Dodatkowo stwierdzono, że skojarzenie niektórych leków z witaminą D wywiera działanie zapobiegające migrenom [4]. Mechanizmy leżące…

Read More

Jedną z ugruntowanych metod terapeutycznych w zmniejszaniu obciążenia migrenowego są ćwiczenia fizyczne. Jako dowód, liczne organizacje (takie jak American Academy of Neurology, American College of Physicians, American Headache Society i National Institute of Neurological Disorders and Stroke) zalecają pacjentom regularną aktywność fizyczną w celu opanowania i zapobiegania migrenom [1], a także wielu, współistniejących schorzeń (takich jak otyłość, nadciśnienie, dyslipidemia, bezdech senny, depresja, lęk) [2-5]. Wykazano, iż stosowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych skutkuje zmniejszaniem częstości i nasilenia migreny. Chociaż leki przeciwdepresyjne mogą ułatwiać szybszą reakcję terapeutyczną, program regularnego treningu wysiłkowego o odpowiedniej częstotliwości (3-5 dni w tygodniu), intensywności (50-85% tętna maksymalnego) i…

Read More

Połączenia w samochodowych przewodach masowych narażone są na zabrudzenia, ataki korozji czy drgania nadwozia, będące źródłem kłopotów z uruchomieniem silnika, a także właściwą pracą wielu urządzeń elektrycznych. Okazuje się, że migrena, czyli przewlekły, napadowy ból głowy również może mieć swoją przyczynę w „przetartych kabelkach”. Odkrycia w tej dziedzinie dokonał dr Bahman Guyuron z Case Western Reserve University w Cleveland, który na podstawie obserwacji mikroskopowej dowiódł, iż osłonka mielinowa u pacjentów cierpiących na migreny jest uszkodzona lub w ogólne nie występuje [1]. Mielinę w ośrodkowym układzie nerwowym można porównać do izolacji kabla elektrycznego, dzięki której komórki nerwowe chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi…

Read More

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów w starszym wieku. Wykazano, iż współczynnik umieralności wskutek chorób serca i udarów wynosi 40% wśród pacjentów w wieku 66-74 lat oraz 60% dla osób w wieku 85 lat oraz starszych. Związana z procesem starzenia przebudowa komórek oraz zmiany fenotypowe czynią śródbłonek bardziej podatnym na szkodliwe oddziaływania, nawet jeśli u pacjentów nie występują dodatkowe czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie, cukrzyca oraz palenie tytoniu [1]. Badania nad zwierzętami oraz ludźmi dowodzą, iż produkcja tlenku azotu (NO) zmniejsza się wraz z wiekiem, a to może mieć skutek w ilości chorób, będących plagą…

Read More

Według American Dance Therapy Association (ADTA) choreoterapia to terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu, poprzez który wspomagana zostaje emocjonalna i fizyczna integracja [3]. Zgodnie z definicją forma ta wpływa nie tylko na usprawnianie, ale także oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą oraz społeczną. Jest zatem rehabilitacją kompleksową obejmującą zarówno aspekt motoryczny, jak i psychiczny. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe stosowane są w formie profilaktyki, leczenia uzupełniającego inne metody rehabilitacji lub leczenia właściwego. Techniki choreoterapii obejmują: specjalistyczne ćwiczenia rehabilitacyjne o charakterze tanecznym, ćwiczenia taneczno-gimnastyczne wzbogacone o inne formy np. aerobic, naukę wybranych kroków     oraz figur, tańce w formie ścisłej lub zmodyfikowanej, a także improwizację taneczną. Wprowadzenie…

Read More

Chociaż jego funkcja nie jest do końca wyjaśniona, ogólnie przyjmuje się, że sen służy  przywróceniu zdolności do ponownego wysiłku po ciężkiej i długiej pracy oraz czuwaniu. Jednak sportowcy posiadający napięte harmonogramy treningowe często nie przywiązują szczególnej wagi do jakości snu, co w następstwie skutkuje jego niedoborem [4]. Badanie kwestionariuszowe przeprowadzane wśród niemieckich sportowców wykazało, że: 66% z nich ma problemy ze snem przed ważnymi zawodami, 80% skarży się na problemy z zasypianiem, 43% z nich budzi się wcześnie nad ranem, a 32% budzi się w nocy [1]. Czym grozi zatem niedosypianie? Udowodniono, że ograniczenie snu do mniej niż 6-ciu godzin…

Read More

Starzenie się mózgu wiąże się m.in. ze zmianami w jego masie (0,1% masy/rok w wieku  20-60 r.ż. oraz 0,3-0,5% masy/rok powyżej 70 r.ż.), całkowitej liczby neuronów korowych,  ich dendrytów, kolców synaptycznych i gęstości synaps [9]. Wiedzieli już o tym Hipokrates (460-377 p.n.e.), Arystoteles (384-322 p.n.e.) i Galen (150-200 p.n.e.), którzy sądzili, iż spadek możliwości umysłowych związany jest z nieuchronnym starzeniem się organizmu, a schyłek życia najczęściej poprzedzony jest demencją. Tych poglądów nie podzielał jednak Cycero (106-42 p.n.e.) i podkreślał, że należy odróżnić starzenie fizjologiczne od procesów patologicznych. Choroby układu krążenia oraz często związane z nimi zmiany w strukturze naczyń krwionośnych…

Read More

W 1980 r. Furchgott i Zawadzki odkryli, że nieuszkodzony śródbłonek naczyniowy pod wpływem acetylocholiny produkuje czynnik naczynio-rozszerzajacy (endothelium-derived relaxing factor – EDRF). Wkrótce jednak Ignarro wykazał, że śródbłonkowa relaksacja naczyniowa możliwa jest dzięki syntezie cGMP, co doprowadziło go wraz z Moncada do odkrycia cząsteczki tlenku azotu (NO) [4,10,1]. W postaci wolnorodnikowej jest ona uwalniana z komórek śródbłonka w wyniku działania sił ścinających działających na ścianę naczyń w trakcie przepływu krwi [5]. Ta prosta cząsteczka jest wielofunkcyjną molekułą związaną z głównymi, fizjologicznymi procesami zachodzącymi w organizmie m.in. obroną immunologiczną, komunikacją neuronalną oraz regulacją napięcia mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych. NO jest również…

Read More