Autor: Andrzej Sagalara

Ocena wydolności aerobowej – czyli zdolności wytrzymałościowych organizmu, do której pomiaru służy Test Coopera. Pierwsze doniesienia naukowe dotyczące 12-minutowej biegowej wersji Testu Coopera pojawiły się na łamach Journal of the American Medical Association w 1968 roku w publikacji Dr Kennetha Coopera. W opublikowanej pracy Dr Cooper opisał wyniki badań 115 żołnierzy sił powietrznych USA, w których stwierdził silną zależność (r = 0.897) pomiędzy wynikiem 12-minutowej próby biegowej a laboratoryjnymi pomiarami poziomu wydolności aerobowej, w których zmierzono wielkość wskaźnika VO2max. Wyniki badań Coopera dowiodły, że w bardzo prosty sposób, wykorzystując test biegowy, możliwe jest oszacowanie poziomu wydolności aerobowej z dość dużą…

Read More

Koncepcja pływania kraulem metodą Total Immersion została zaproponowana przez amerykańskiego trenera pływania – Terry’ego Laughlina. Metoda TI to nie tylko nowatorskie podejście do techniki pływania, ale również specyficzna filozofia pływania i odmienny, od tradycyjnego, sposób postrzegania środowiska wodnego i „zawieszonego” w nim ciała pływaka. Główną domeną koncepcji TI jest dążenie do optymalizacji efektywności i ekonomii pływania poprzez minimalizowanie oporów wody, dążenie do uzyskania równowagi ciała pod wodą, jak również do wyrobienia (często wielomiesięczną, a nawet kilkuletnią pracą) specyficznego czucia wody, umożliwiającego wyrobienie nawyku „zakotwiczania” ręki w wodzie. Autor metody Total Immersion w swoim podręczniku poświęconym tej metodzie podkreśla korzyści wynikające…

Read More

Rozważania nad możliwością „złamania” bariery 2 godzin w biegu maratońskim zostały podjęte w publikacji autorstwa Joyner i wsp. (2011) na łamach Journal of Applied Physiology. Autorzy wyrazili swoją opinię na temat optymalnych predyspozycji zawodnika, które umożliwiłyby osiągnięcie tego wyczynu. Na podstawie analizy historii rekordów świata w maratonie wykazano, że od początku lat 50-tych XX wieku do czasów obecnych, nastąpiła poprawa rekordowych wyników o ponad 16 minut. Aktualnym rekordzistą świata w biegu maratońskim jest Kenijczyk Dennis Kimetto (Belin 2014, 2:02:57), który niedawno poprawił rekord swojego rodaka Patricka Makau (Berlin 2011, 2:03:38). Znaczącą poprawę wyników zaobserwowano po tym jak dostrzeżono pozytywne efekty…

Read More

Chiropraktyka w dosłownym tłumaczeniu znaczy „robione rękoma” – jest zaawansowanym rodzajem terapii manualnej kręgosłupa, kończyn i stawów, stosowanej przy niwelowaniu bólu, powstałego wskutek nieprawidłowego trybu życia, urazu, wady postawy, stresu itp. Początki chiropraktyki sięgają XIX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych D.D. Palmer odkrył wpływ przemieszczeń kręgów na stan zdrowia. Dzięki temu odkryciu, z biegiem lat powstało wiele odmian i technik chiropraktycznych, jednakże każdy chriopraktyk skupia swą uwagę na prawidłowym ułożeniu kręgosłupa, od którego zależy prawidłowy przepływ impulsów nerwowych z mózgu do każdego miejsca w naszym ciele. Głównym zadaniem chiropraktyka, jest analiza i skorygowanie źle ułożonego kręgosłupa, co prowadzi do…

Read More

Przy okazji „tłustego czwartku” warto się zastanowić nad składem i wartością energetyczną pączków oraz możliwościami “spalenia” zawartej w pączkach ilości kalorii. Średniej wielkości pączek waży około 70 g (zależnie od wielkości pączka jest to od 60 do 80 g). Wartość energetyczna jednego pączka (70 g) wynosi około 290 kcal (ponieważ jest to około 414 kcal / 100 g produktu).

Read More

Wyniki badań wskazują, że oddawanie krwi może mieć krótkotrwały wpływ na obniżenie możliwości wysiłkowych człowieka w zakresie wykonywania wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Celem badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Aberystwyth (Walia) była ocena wpływu oddawania krwi (w ilości ok. 450 ml) na zmianę tolerancji wysiłkowej i wielkość VO2max u młodych (23 lat ±6 lat) zdrowych osób (w badaniu uczestniczyło 10 mężczyzn i 1 kobieta). Badani wykonali kilka prób na ergometrze rowerowym w celu zmierzenia wielkości maksymalnego minutowego poboru tlenu (VO2max), progu wymiany gazowej (GET, z ang. gas exchange threshold) oraz określenia tolerancji wysiłkowej, przed i po upływie 24 godzin od…

Read More

Koncepcja „krytycznej prędkości pływania” (CSS; critical swimming speed lub CV, critical velocity) została zaproponowana na początku lat 90-tych XX wieku przez Wakayoshi’ego i wsp. (1992). Definiuje ona maksymalną prędkość pływania, która może być utrzymywana przez zawodnika przez długi czas bez wystąpienia nadmiernego zmęczenia. Krytyczna prędkość pływania jest zbliżona do intensywności na poziomie maksymalnej równowagi mleczanowej (MLSS; maximal lactate swimming speed), co oznacza, że jest to prędkość pływania przy której utrzymuje się podwyższone, lecz stabilne stężenie mleczanu we krwi. Określanie CSS zyskało na popularności w praktyce trenerskiej, jako nieinwazyjna (nie wymagająca pobrań krwi) metoda wyznaczania prędkości pływania (określana na podstawie zależności…

Read More

Istnieją pewne różnice w mięśniowym profilu metabolicznym dzieci i osób dorosłych. W kolejnych okresach ontogenezy dochodzi u dzieci i młodzieży do stopniowego „dojrzewania” beztlenowych szlaków metabolicznych. Zmiany te wyjaśniają postępujący z wiekiem wzrost możliwości wykonywania wysiłków krótkotrwałych o wysokiej i maksymalnej intensywności.

Read More

Trening „progowy” prowadzony jest zwykle z intensywnością (określoną jako np. prędkość biegu lub poprzez częstość skurczów serca) zbliżoną do poziomu progu mleczanowego LT. Przesunięcie progu mleczanowego w kierunku wyższych intensywności świadczy o wzroście wydolności tlenowej zawodnika i poprawie jego tolerancji wysiłkowej. 

Read More

Od zawodników biorących udział w triathlonie wymagany jest wysoki poziom wydolności aerobowej gwarantujący wybitne możliwości transportu tlenu do pracujących mięśni w trakcie wykonywania długotrwałych wysiłków. W badaniu przeprowadzonym przez zespół naukowców z Czech przeanalizowano poziom wskaźników wydolności aerobowej w grupie 36 wybitnych młodych triatlonistów (dziewczęta i chłopcy w wieku 17-18 lat). W omawianym badaniu wykonano stopniowany test wysiłkowy na bieżni mechanicznej w celu zmierzenia poziomu maksymalnego poboru tlenu (VO2max) i relatywnego (wyrażonego względem %VO2max) poziomu progu wentylacyjnego (VT). Otrzymane wyniki wykazały, że wielkość VO2max wynosiła u chłopców 68 ± 6 ml/kg/min, a u dziewcząt 56 ± 2 ml/kg/min, a wystąpienie…

Read More