Autor: Andrzej Sagalara

Naukowcy z University North of France w Lille przeprowadzili badania zmierzające do zbadania wpływu treningu plyometrycznego na zmiany w poziomie sprawności specjalnej 14-letnich pływaków. Badani zostali podzieleni na dwie grupy – kontrolną (poddaną tradycyjnemu treningowi) i eksperymentalną (w której połączono trening tradycyjny z plyometrycznym). Każda z grup wykonywała trening w wodzie, trwający łącznie około 5 i pół godziny tygodniowo. Grupa eksperymentalna wykonywała dodatkowo (przed treningiem w wodzie) serię ćwiczeń skocznościowych dwa razy w tygodniu. Efekt treningowy zmierzono  dokonując porównania między wynikami osiągniętymi w dwóch testach skocznościowych (skok statyczny i  dynamiczny) oraz w testach sprawności pływackiej: przed i po upływie 6-tygodniowego okresu…

Read More

Jedną z głównych składowych treningu pływackiego jest objętość treningowa, określająca pokonany podczas treningu dystans. Na początku lat 50-tych XX wieku w treningu pływackim ograniczano się do przepływania dystansu od 1500 do 2000 metrów dziennie. Na przestrzeni kolejnych 30 – 40 lat zaczęto programować treningi w myśl „im więcej tym lepiej”. Wielu trenerów obecnie uważa, że do rozwinięcia pełnego potencjału zawodnika, konieczne jest przepływanie ponad 10 000 metrów dziennie (co odpowiada 3-4 godzinom  treningu dziennie). Inni natomiast uważają, że do osiągnięcia podobnych wyników, wystarczy przepływać dziennie dystans od 4000 do 6000 metrów. Ciekawych informacji na temat znaczenia objętości w treningu pływackim dostarczyły…

Read More

Przestrzeganie zasad odpowiedniego nawadniania młodych sportowców, zwłaszcza w trakcie wykonywania wysiłków fizycznych w podwyższonej temperaturze otoczenia pozwala ograniczyć ryzyko odwodnienia wraz z jego negatywnymi następstwami. Odwodnienie przyczynia się do obniżenia zdolności wysiłkowych i zwiększenia ryzyka rozwoju powikłań zdrowotnych.

Read More

Stosowanie diety wysokowęglowodanowej sprzyja zwiększeniu zapasów glikogenu (zarówno mięśniowego jak i wątrobowego) i jest szczególnie popularne wśród zawodników konkurencji wytrzymałościowych. Co ciekawe, „ładowanie węglowodanami” okazuje się być równie skuteczną interwencją żywieniową w przypadku zawodników gier zespołowych.

Read More

Rejestracja zmian stężenia mleczanu [La-] we krwi kapilarnej względem intensywności wysiłku podczas stopniowanych prób wysiłkowych pozwala ocenić efektywność treningu, określić zakres intensywności treningowych oraz skontrolować aktualny poziom możliwości wysiłkowych zawodnika. Pomimo istniejących kontrowersji wokół terminologii określającej poszczególne progi metaboliczne, ich oznaczanie stało się popularne wśród trenerów, za sprawą wprowadzenia na rynek automatycznych analizatorów, umożliwiających pomiar stężenia mleczanu w warunkach terenowych. Próg mleczanowy LT (lactate threshold) oznacza intensywność wysiłku po przekroczeniu której stężenie mleczanu we krwi wzrasta ponad poziom spoczynkowy (często przyjmuje się wzrost o około 0,5 mmol · l-1). Istnieje ścisła korelacja między „progową” prędkością biegu a średnią prędkością, jaką…

Read More

Wielkość VO2max określa największą ilość tlenu, jaką zużywa organizm człowieka w ciągu jednej minuty i jest najczęściej wyrażany w jednostkach absolutnych (l · min-1) lub zrelatywizowanych względem masy ciała (ml · kg-1 · min-1).

Read More

Konkurencje wytrzymałościowe charakteryzują się czasem trwania wysiłku wynoszącym od kilku minut (biegi na dystansie 800, 1500, 3000 m, pływanie na dystansie 400 i 800 m) do kilku godzin (kolarstwo szosowe, biegi maratońskie, pływanie długodystansowe).

Read More

Pływackie kluby Masters należą do grupy organizacji sportowych zrzeszających grono osób dorosłych i starszych, biorących udział w cyklicznie rozgrywanych zawodach pływackich. Głównym celem ruchu Masters jest promocja sprawności fizycznej, przyjaźni, porozumienia oraz współzawodnictwa (Przepisy Pływania Masters PZP).  

Read More

Wartości dotyczące ochrony zdrowia i życia człowieka umiejscowione są najwyżej w hierarchii wartości egzystencjalnych. Z tego względu, wszelkie działania wpisujące się w zakres ratownictwa wodnego, ukierunkowane na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi służą realizacji wartości o znaczeniu nadrzędnym.

Read More