Autor: Andrzej Sagalara

 Specyfika pływania na wodach otwartych jest znamienna w wielu aspektach. W odróżnieniu od „tradycyjnego” pływania na basenie, pokonywaniu znacznych odległości na otwartym akwenie towarzyszy uczucie nieograniczonej wolności i swobody przemieszczania się człowieka w środowisku wodnym.

Read More