Autor: Gabriela Augustyn

Biogenetycznie witamina D (cholekalcyferol) wywodzi się z cholesterolu. Podstawową jej funkcją w organizmie człowieka jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz modelowanie i mineralizacja kości. Metabolitem witaminy D aktywnym biologicznie jest 1α,25 dihydroksycholekalcyferol. Stosunkowo niewielkie ilości witaminy D3 zawierają niektóre produkty spożywcze. Najbogatszym naturalnym źródłem witaminy D są tłuste ryby morskie (łosoś, makrela, śledź), a także tran oraz suszone w słońcu grzyby. Natomiast 90% obecnej w organizmie witaminy D ma pochodzenie endogenne, a jej poziom w osoczu zależy od sprawności syntezy w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. Natężenie promieniowania niezbędnego do zainicjowania syntezy witaminy D3, powinno mieć wartość 20 mJ/cm2. Ewentualny nadmiar…

Read More

Muzykoterapia jest to metoda terapeutyczna wykorzystująca muzykę lub jej elementy (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) w procesie terapeutycznym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej oraz poznawczej w celu polepszenia jakości życia. Obecnie wykorzystuje się ją w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz w leczeniu i rehabilitacji wielu schorzeń. Zastosowanie muzykoterapii pozwala na osiągnięcie następujących celów: kształtowanie sfery emocjonalnej, rozwijanie prawidłowej komunikacji międzyludzkiej wzbudzanie gotowości do kontaktu, inicjowanie oraz ukierunkowanie prawidłowego komunikowania się, kształtowanie osobowości, wpływanie na stan pobudzenia psychomotorycznego oraz napięcie mięśniowe i emocjonalne, wzbogacenie i wspomaganie metod diagnostycznych, wzbudzanie określonych reakcji fizjologicznych oraz wpływanie na przemiany biochemiczne…

Read More

Rolka (ang. massage roller) to przyrząd stosowany do wykonywania techniki autorozluźniania mięśniowo-powięziowego (ang. self-myofascial release – SMFR). Pozwala ona na uzyskanie sprężystości powięzi oraz zwiększenie jej uwodnienia. Rolki podzielono w zależności od rodzaju tworzywa, z jakiego je wyprodukowano oraz rodzaju wyżłobienia lub wypustek, które posiadają w swojej strukturze, na: rolki gładkie – stosowane w celu uelastycznienia, rozluźnienia oraz utrzymania lub poprawy uwodnienia powięzi; rolki karbowane – docierają one w głębsze warstwy tkanek i zwiększają krążenie krwi, co przyspiesza wydalanie toksyn; Roller wykorzystuje się zarówno w sporcie jak i rehabilitacji. Początkowo służy on jako element diagnostyczny pozwalający na odkrywanie miejsc o…

Read More

Krioterapia ogólnoustrojowa (whole body cryotherapy – WBC) to krótkotrwałe, bodźcowe stosowanie skrajnie niskich temperatur (poniżej -100°C) w celu uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego. Stosowana jest od wielu lat w terapii różnych schorzeń, a jej możliwości lecznicze ciągle się poszerzają. Zimno działa na organizm dwufazowo. W pierwszym etapie dochodzi do pobudzenia układu współczulnego, wywołując zwężenie naczyń krwionośnych w skórze i tkance podskórnej. W fazie drugiej natomiast przeważa działanie części przywspółczulnej układu autonomicznego – naczynia krwionośne rozszerzają się i następuje przekrwienie tkanek. Z prowadzonych dotychczas badań wynika, że podczas krioterapii ogólnoustrojowej wydzielane są intensywniej do krwi m.in. takie związki, jak: adrenalina, noradrenalina, ACTH,…

Read More

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie problematyką wpływu wysiłku fizycznego na sprawność mechanizmów odpornościowych. Okazuje się bowiem, że wysiłek fizyczny, zarówno jednorazowy jak i powtarzany, wpływa istotnie na czynność układu odpornościowego, a wpływ ten może być korzystny lub negatywny. U sportowców oddziaływanie wysiłku fizycznego na układ immunologiczny jest zróżnicowane w zależności od charakteru obciążenia treningowego. Regularny umiarkowany wysiłek fizyczny stymuluje mechanizmy odpornościowe, natomiast powtarzalny, intensywny wysiłek prowadzi do upośledzenia odpowiedzi immunologicznej i w konsekwencji do zwiększonej podatności na infekcje. Wpływ wysiłku fizycznego na komórkowe mechanizmy odporności nieswoistej Nieswoiste mechanizmy odpowiedzi immunologicznej stanowią pierwszą linię obrony organizmu. Wzmożony wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie…

Read More

Stresem oksydacyjnym nazywamy stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej neutralizacji reaktywnych produktów pośrednich, czy naprawy wyrządzonych szkód. Uważa się też, że wolne rodniki tlenowe są początkiem rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, jak: miażdżyca, cukrzyca, zaćma, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera. Natomiast jedyną korzystną ich rolą jest wykorzystanie przez komórki układu odpornościowego do niszczenia drobnoustrojów. Owoce i warzywa są bogatym źródłem substancji aktywnych biologicznie. Wśród tych związków liczną grupę stanowią substancje o działaniu antyoksydacyjnym, czyli wszystkie rodzaje substancji hamujących reakcje z tlenem lub ozonem, działających pośrednio m.in. poprzez wiązanie niektórych prooksydantów. Związki o właściwościach przeciwutleniających reprezentowane…

Read More

Białka Sir (Silent information regulator) należą do NAD+-zależnych deacetylaz histonowych, enzymów katalizujących reakcję deacetylacji, czyli reakcję odszczepienia reszty kwasu octowego od białkowych substratów. Reakcja ta jest sprzężona z hydrolizą NAD+ (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy), który jest jej niezbędnym kofaktorem. Są one produkowane prawie przez wszystkie organizmy żywe. Sirtuiny podzielono na pięć głównych klas, oznaczonych I–IV i U (undifferentiated). Prokariotyczne homologi Sir2 grupują się w klasach II i III, eukariotyczne natomisat w I–IV. Enzymy klasy U, wytwarzane przez bakterie Gram-dodatnie i przedstawiciela archeonów. Sirtuina 1 (SIRT1) należy do najlepiej poznanych u ssaków homologów Sir. Białko to występuje w jądrze komórkowym, posiada aktywność NAD+-zależnej…

Read More

W odnowie biologicznej stosuje się fizykoterapię, która wykorzystuje różne formy energii, szczególnie fizykalnej w celu uzupełnienia leczenia zachowawczego lub operacyjnego oraz w profilaktyce zdrowotnej. Jedną z form fizykoterapii stosowanej m.in. w odnowie biologicznej sportowców jest fala uderzeniowa. Fala uderzeniowa to fala mechaniczna, której ciśnienie rośnie od wartości ciśnienia otoczenia do wartości maksymalnej (100 MPa) w czasie poniżej 10 ns. Następnie ciśnienie maleje, osiągając wartość mniejszą od wartości wyjściowej (otoczenia), po czym wzrasta do wartości początkowej, a cały cykl trwa ok. 10 ms. Częstotliwość generowanej fali mieści się w przedziale od 16 Hz do 20 MHz. Istotą fali uderzeniowej jest bardzo…

Read More

Kriostymulacja ogólnoustrojowa to krótkotrwałe (1-3 min zabieg), bodźcowe stosowanie temperatur kriogenicznych (od -100 oC do -130 oC) na całą powierzchnię ciała, w celu wywołania oraz wykorzystania fizjologicznych reakcji na zimno. Stosowanie temperatur kriogenicznych ogólnoustrojowo wywołuje w organizmie szereg reakcji fizjologicznych, m. in. efekt przeciwbólowy, przeciwobrzękowy, nerwowo-mięśniowy, przeciwzapalny, hormonalny, krążeniowy oraz immunologiczny. Efektem kriostymulacji związanym z działaniem przeciwzapalnym może być zmniejszenie nasilenia stresu oksydacyjnego. Udowodniono, iż działanie skrajnie niskich temperatur wpływa korzystnie na leczenie urazów u sportowców, ale nadal niewiele wiadomo o ich działaniu wspomagającym podczas treningów sportowych. Jak wiadomo nadmierny wysiłek fizyczny, na jaki narażeni są sportowcy wysokiej klasy, prowadzi…

Read More

Stres oksydacyjny to stan wywołany nadmierną produkcją prooksydantów tj. reaktywnych form tlenu (ROS) przy niewystarczających możliwościach systemu antyoksydacyjnego organizmu (ADS). ROS są stale wytwarzane w organizmie, w niewielkim stopniu, a ponieważ mają potencjał do reagowania z różnymi związkami chemicznymi, mają wiele funkcji w sygnalizacji komórkowej i enzymologii. Z drugiej strony, nadmierne wytwarzanie ROS, które jest wywołane zarówno przez stres psychiczny oraz fizyczny, może doprowadzić do uszkodzenia oksydacyjnego i licznych procesów patologicznych. Z uwagi na toksyczność wynikającą z nadmiaru ROS, w komórkach istnieje wiele mechanizmów obronnych chroniących organizm przed ich szkodliwym działaniem. Z badań prowadzonych w ciągu ostatnich trzech dekad wynika,…

Read More