Autor: Małgorzata Kantorowicz

Nadwaga i otyłość to szerzący się zdrowotny problem na skalę globalną. W niektórych częściach Europy rozpowszechnienie nadwagi i otyłości przekroczyło już 67% populacji! i cały czas rośnie. Jeśli ten trend nie ulegnie zmniejszeniu, przypuszcza się, że liczba osób z nadwagą i otyłością na całym świecie przekroczy 1,5 miliarda w 2015r. Wraz ze wzrostem masy ciała, zwiększa się wskaźnik BMI, z którego wzrostem najsilniej koreluje rozwój cukrzycy typy 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego. Otyłość ponadto zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, kamicy pęcherzyka żółciowego, choroby zwyrodnieniowe stawów, depresji, a także chorób nowotworowych tj. raka piersi kobiet po menopauzie, raka prostaty, raka jelita grubego…

Read More

Stały wzrost liczby pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową obserwuje się niemalże z roku na rok. Zmiany onkologiczne są rozpoznawane zarówno wśród młodych i starszych ludzi. Problemem zdrowotnym, o skali światowej, jest występujący u kobiet, niezależnie od wieku, rak piersi. Choroba ta znajduje się na drugim miejscu pod względem przyczyn zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych. Z wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach medycznych wynika, że czynnikiem modyfikującym, wpływającym ochronnie na organizm, jest dieta. Sugeruje się, że dieta bogata w owoce i warzywa może chronić przed rakiem piersi. Ta grupa produktów, oprócz witamin i karotenoidów zawieraja inne związki, jak indole, selen, flawonoidy,…

Read More

Uprawianie sportu i wzmożona aktywność fizyczna niesie za sobą zarówno szereg powszechnie znanych pozytywnych, ale również negatywnych zmian w organizmie, o występowaniu których, amatorzy sportu, często nie wiedzą. W czasie wysiłku fizycznego trwającego powyżej 40-60 minut obserwuje się m.in. wzrost temperatury wewnętrznej, zwiększające się odwodnienie organizmu, zaburzenia elektrolitowe czy ubytek glikogenu mięśniowego. Zmiany te, oprócz wpływu na obniżenie możliwości wysiłkowych sportowca, wywołują zjawisko przemęczenia i mogą mieć negatywne skutki zdrowotne. PRZEGRZANIE Wysiłek fizyczny nasila procesy metaboliczne, powodując 10-20 krotny wzrost produkcji ciepła endogennego, a co za tym idzie, przyczynia się do wzrostu temperatury organizmu. Wzrost temperatury wewnętrznej organizmu o 1°C…

Read More

Kofeina (CAF) została zakwalifikowana jako środek   ergoergiczny dzięki jej właściwościom wpływającym na zwiększenia stopnia koncentracji, czujności, poprawę sprawności psychofizycznej, nastroju oraz skrócenia czasu reakcji. W styczniu 2004 Światowa Agencja Antydopingowa usunęła kofeinę z listy środków zakazanych w sporcie. Od tego momentu, stosowanie CAF w różnych dyscyplinach sportu stało się coraz bardziej popularne. W wielu badaniach naukowych, w sposób laboratoryjny, oceniano wpływ różnej wielkości dawek CAF, podawanych jednorazowo lub w powtórzeniach i w różnych odstępach czasu przed podjęciem wysiłku fizycznego. Celem jednego z badań [1] była ocena wpływu stosowania 8-tygodniowej suplementacji kofeiną w połączeniu z regularnymi treningami na wydolność aerobową, masę…

Read More

Zmęczenie występujące w wysiłku fizycznym jest uwarunkowane wieloma czynnikami. W wysiłkach krótkotrwałych o dużej intensywności, dostępność fosfokreatyny (PCr – związek biorący udział w syntezie ATP) dla pracujących mięśni jest szczególnie istotna. Stałe uzupełnianie strat PCr jest bardzo ważne w wysiłkach, w których przerwa pomiędzy kolejnymi powtórzeniami poszczególnych serii jest bardzo krótka.

Read More

Odwodnienie organizmu to zjawisko powszechnie obserwowane w wysiłku fizycznym. Następuje ono w wyniku wzmożonego tempa pocenia się związanego ze wzrostem temperatury wewnętrznej. Odwodnieniu towarzyszy również utrata sodu i chlorków – głównych elektrolitów płynu pozakomórkowego. „Profilaktyka odwodnienia” to podstawowy sposób zapobiegania niekorzystnym zmianom związanym ze stratami wody. Polega ona na stałym uzupełnianiu jej strat, powstałymi na skutek nasilonego pocenia się. Półki w sklepach dla sportowców uginają się od ilości różnych napojów przeznaczonych dla sportowców. Napoje dla sportowców powinny, według naukowej literatury, charakteryzować się następującymi cechami: powinny stymulować picie, być szybko przyswajalne, dobrze nawadniać organizm, dostarczać energię niezbędną do pracy mięśniowej i…

Read More

Kontynuacja artykułu dotyczącego sprzecznych i często pojawiających się informacji na temat spożywania węglowodanów, wskazującego na to, iż dietetyka sportowa to dziedzina stale rozwijająca się i wymagająca dalszych badań. (index glikemiczny IG, produkty stałe vs płynne, intensywność wysiłku)

Read More

Zalecenia żywieniowe odnośnie spożywania posiłków węglowodanowych przed podejmowanym wysiłkiem przedstawiane w podręcznikach czy czasopismach naukowych sugerują zarówno spożywanie jak i unikanie spożywania węglowodanów godzinę przed wysiłkiem fizycznym. Te sprzeczne, często pojawiające się informacje dotyczące spożywania węglowodanów wskazują na to, iż strategie żywieniowe czy dietetyka sportowa to dziedzina stale rozwijająca się i wymagająca dalszych badań. Reakcja organizmu występująca po konsumpcji węglowodanów jest natychmiastowa – początkowo w postaci zwiększonego poziomu insuliny we krwi (hiperinsulinemia) i zwiększonego poziomu glukozy we krwi (hiperglikemii). W konsekwencji następuje obniżenie poziomu glukozy we krwi (hipoglikemia) i zwiększenie stopnia rozkładu glikogenu. Zjawisko to nazywane jest „efektem z odbicia” czy reaktywną hipoglikemią.…

Read More