Autor: Mateusz Zubik

Wśród trenerów i zawodników wielu dyscyplin sportu krąży przeświadczenie o negatywnym wpływie treningu siłowego na poziom szybkości i koordynacji ruchowej u podejmujących go sportowców. Pogląd ten jest na tyle silny, że wielu trenerów odradza swoim zawodnikom podejmowania treningów ukierunkowanych na kształtowanie siły w obawie przed pogorszeniem szybkości oraz techniki danej dyscypliny. Czy obawy takie są jednak uzasadnione ? Jak wynika z informacji przytoczonych w poprzednim artykule pt. „Jakie są zależności pomiędzy siłą mięśni a ich szybkością?”, wysoki poziom siły mięśniowej pozytywnie wpływa na moc przejawianą w zakresie dużych oporów zewnętrznych, co ma bezpośrednie przełożenie na szybkość wykonywania takich czynności ruchowych…

Read More

Analizując wiele czynności ruchowych można stwierdzić, że zdolność do rozwijania wysokich wartości siły jest w sporcie bardzo ważna. Drugie prawo Newtona głosi, że siła równa się iloczynowi masy i przyspieszenia (F= a x m, gdzie F – siła, a – przyspieszenie, m – masa). Po odpowiednim przekształceniu tego równania (a=F/m) widzimy, że aby zwiększyć przyspieszenie ciała o stałej masie trzeba użyć większej siły. Ponieważ przyspieszenie przekłada się na wzrost szybkości, łatwo wywnioskować, że do osiągania wysokich szybkości ruchu, niezbędna jest zdolność do rozwijania dużych wartości siły. Oczywiście praca mięśni jest zjawiskiem o wiele bardziej złożonym i nie można jej opisać…

Read More

Wiele osób przekonanych jest, że głównym czynnikiem warunkującym siłę fizyczną człowieka jest wielkość jego mięśni. W wielu dyscyplinach sportu występują jednak sportowcy, którzy pomimo niskiej wagi charakteryzują się zdolnością do wytwarzania dużych wartości siły i mocy mięśniowej (np. rekord świata w podrzucie, w kategorii wagowej do 56 kg wynosi 168 kg!). Przykłady takie mogą świadczyć o tym, że oprócz wielkości mięśnia, na siłę przez niego rozwijaną, wpływa szereg innych zmiennych. Co więc warunkuje siłę mięśniową i czy masa jest głównym czynnikiem na nią wpływającym? Już zapoznanie się z popularną wśród teoretyków sportu, definicją siły mięśniowej daje nam pierwsze informacje o…

Read More

Umiejętność nadania piłce dużej prędkości podczas rzutu jest jednym z kluczowych elementów sprawności specjalnej w piłce ręcznej, od którego niejednokrotnie zależy skuteczność zawodnika w ataku (im szybciej piłka zmierza w kierunku bramki, tym mniej czasu na reakcję i skuteczną interwencje ma bramkarz). Ponieważ zdolność ta jest niezwykle ważna nie tylko w piłce ręcznej, ale i w wielu innych dyscyplinach (np. baseball) w celu jej dogłębnego poznania przeprowadzono wiele badań. Z większości nich wynika, że zdolność do nadania piłce dużej prędkości w trakcie rzutu uzależniona jest przede wszystkim od techniki rzutu oraz od szeroko pojętej siły dynamicznej mięśni prostujących staw ramienny…

Read More

Obserwacje sportowców wysokiej klasy wskazują na to, że w kolejnych latach treningów ich skoczność nie wzrasta istotnie. Jest to szczególnie zaskakujące u sportowców reprezentujących niektóre zespołowe gry sportowe (min. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna), którzy w ramach meczów i treningów wykonują bardzo dużą ilość różnego rodzaju skoków. Dodatkowo często stosują oni w ramach zajęć uzupełniających ćwiczenia skocznościowe. Czy oznacza to, że poprawienie skoczności u doświadczonych zawodników nie jest już możliwe? Jeżeli mamy do czynienia z zawodnikami o długim stażu treningowym i wysokim poziome skoczności być może tak, ale u wielu innych – zdecydowanie nie. Dlaczego więc trening skoczności nie przynosi zamierzonych…

Read More

Wielu zawodników i trenerów utożsamia skocznośćz mocą kończyn dolnych, czego efektem jest przeświadczenie, że jedynym słusznym postępowaniem zwiększającym skoczność jest trening kształtujący moc kończyn dolnych. Warto zadać sobie jednak pytanie: czy trening dynamiczny rzeczywiście ma najlepszy wpływ na kształtowanie skoczności? Odpowiedź na nie może okazać się kluczowa podczas planowania treningu mającego rozwijać te zdolności. Potwierdzeniem tezy utożsamiającej skoczność z mocą mogą być wyniki badań naukowych, w których w większości przypadków wykazano wysoką zależność uniesienia środka masy ciała w wyskoku pionowym obunóż z miejsca z mocą osiąganą w fazie odbicia. Warto jednak podkreślić, że w niektórych badaniach zależność taka nie występowała.…

Read More

Urazy tkanek miękkich są najczęstszymi kontuzjami występującymi w sporcie. Powszechnym działaniem mającym na celu zminimalizowanie negatywnych skutków urazu jest metoda PRICE, w której kluczową rolę odgrywa schładzanie uszkodzonych tkanek. Metoda ta w świadomości sportowców, trenerów, fizjoterapeutów oraz lekarzy urosła do roli paradygmatu, jednak pomimo jej oczywistości w literaturze fachowej brak jest konsensusu na temat zaleceń dotyczących krioterapii.  W artykule, który ukazał się na łamach książki „Evidence-based Sports Medicine” przeprowadzony został przegląd literatury oraz badań poświęconych roli lodu w radzeniu sobie z urazami tkanek miękkich, który ma na celu odnalezienie optymalnej metody leczenia zimnem.

Read More