Autor: Natalia Radlińska

Każda podejmowana przez nas czynność ma swoją motywację. Wg. M. W. Kopertyńskiej motywacja jest źródłem i sternikiem naszych zachowań, procesem zachodzącym w ludzkiej świadomości (czy raczej podświadomości), w wyniku którego pojawia się chęć robienia czegoś (motyw). Wiele teorii mówi o tym co motywuje ludzi do działania, co na motywację wpływa, od czego ona zależy. U każdego człowieka indywidualna mozaika potrzeb, przeżyć, doświadczeń, cech osobowości i wielu innych czynników wpływa na zmotywowanie do działania. Motywację możemy podzielić na motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzna opiera się na systemie nagród, które otrzymamy po zrobieniu czegoś a więc szeroko rozumiane otoczenie wpływa na nasze…

Read More

Uogólniona hipermobilność stawowa, zwana też, między innymi, uogólnioną wiotkością więzadłowo-stawową występuje, gdy zakresy ruchomości stawów przekraczają ustalone normy. Często jest ona objawem chorób z grupy dziedzicznych chorób tkanki łącznej. Występuje wtedy w sprzężeniu z przewlekłym bólem stawowym i objawami pozastawowymi. Nierzadko jednak (wg. Badań u 4%-13% populacji) nadmierna ruchomość występuje jako objaw pojedynczy. Nie wystarcza on do zdiagnozowania którejś z chorób tkanki łącznej, jednak może zwiększać prawdopodobieństwo urazów skrętnych i wystąpienia przewlekłych bólów stawowych w przyszłości. Istnieje kilka metod określenia zdiagnozowania hipermobilności. Najczęściej stosowaną jest Skala Beighton: Test Kryteria Prawa Lewa Zgięcie tułowia i bioder Kolana wyprostowane, nogi złączone, dłonie…

Read More

Pływanie to dyscyplina uznawana za jedną z najlepiej wpływających na organizm. Jest szczególnie polecaną formą rekreacji i rehabilitacji. Korzyści jakie daje ta forma aktywności ruchowej wynikają głównie ze specyfiki środowiska wodnego. Utrzymanie się na wodzie i pływanie poszczególnymi stylami wymaga zaangażowania wielu grup mięśniowych. Pokonywanie oporu wody rozwija siłę i wytrzymałość mięśni oraz poprawia ogólną kondycję przez uaktywnienie układu krążenia i oddechowego. Środowisko wodne jest wykorzystywane w fizjoterapii jako forma odciążenia, szczególnie polecana przy bólach stawów lub po urazach, kiedy nie powinno się dopuszczać do obciążeń osiowych. Pływanie może jednak powodować inne obciążenia, które mają niekorzystny wpływ na stawy. Pływacy…

Read More

Ruchomość stawów jest ważnym czynnikiem determinującym zdolności motoryczne człowieka. Gibkość i elastyczność jest kluczowa dla wielu dyscyplin sportowych a stopień tzw. „rozciągnięcia” jest często uznawany jako jeden z wyznaczników sprawności fizycznej; któż z nas na widok koleżanki która potrafi z miejsca zrobić szpagat nie westchnie „..ależ ty jesteś wygimnastykowana..”. Niewiele mówi się o tym, co taką ruchomość w stawach powoduje oraz, że nadmierna ruchomość w stawach jest uważana za objaw patologiczny. Być może faktycznie duża ruchomość stawowa jest wynikiem treningu nakierowanego na stretching.  Jednak może też ona być wrodzona – jest wtedy jednym z podstawowych znaków wielu schorzeń z grupy…

Read More

Trening sportowy opiera się na kilku regułach. Do trzech podstawowych należą: systematyczność, specyficzność i progresywność. W przypadku pływania systematyczny trening zawodników na poziomie krajowym to około 11-12 treningów tygodniowo. Zawodnicy spędzają około 20-30 godzin tygodniowo, trenując w wodzie i na lądzie. Pływanie jest dyscypliną wyjątkową, która wymaga dużej specyficzności treningu. Środowisko wodne zapewnia warunki znacznie różniące się od tych, które panują przy uprawianiu sportów lądowych. Różnice te wiążą się z właściwościami fizycznymi wody: ciężarem właściwym, który powoduje odciążenie, gęstością i napięciem powierzchniowym, które zwiększają opór środowiska oraz ze zmniejszoną dostępnością tlenu. Czynniki te sprawiają, że trening pływacki łączy cechy treningu…

Read More