Autor: Paweł Bieniek

Tenis jak każdy sport wyczynowy niesie za sobą ryzyko kontuzji. Zadaniem zawodników, ale przede wszystkim trenerów, jest prowadzenie wszelkich czynności mających na celu utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego zawodnika na jak najwyższym poziomie, co gwarantuje stały rozwój umiejętności specjalnych i zdolności motorycznych. Uczenie się nowych czynności ruchowych, nowych odbić czy zachowań na korcie stanowi podstawę do dalszego zwiększania możliwości zawodniczych. Realnym zagrożeniem powyższego pożądanego modelu dążenia do mistrzostwa sportowego w tenisie stają się kontuzje, pojawiające się nie tylko w sferze fizycznej ale również psychiczno-fizycznej.  

Read More

Skuteczność serwisu jest często głównym czynnikiem decydującym o zwycięstwie w meczu tenisowym czy całym turnieju. Z uwagi na fakt, że nie jest on poprzedzony żadnym innym odbiciem, to od serwującego w dużej mierze zależy przebieg kolejnych wymian. Precyzja, siła czy rotacja nadawana piłce, a także stopień ryzyka podejmowany przy pierwszym i drugim serwisie wymuszają na odbierającym przyjęcie defensywnej postawy skutkującej prostym returnem. To stwarza okazję do przejęcie inicjatywy, zagrania wyrzucających crossów i ataku siatki.

Read More

Wymiana pokoleń w sporcie jest zjawiskiem nieprzerwanym lecz wymaga od trenerów dużego wyczucia w odpowiednim wdrażaniu młodych zawodników do gry na najwyższym poziomie. W dyscyplinach zespołowych, takich jak koszykówka, proces ten jest nieco ułatwiony z uwagi na fakt, że o wynikach decyduje cały zespół.

Read More

Tenis ziemny jest dyscypliną, w której niezwykle ważną rolę odgrywają zdolności koordynacyjne, stanowiące podstawę do budowania umiejętności technicznych na najwyższym poziomie. Ich kształtowanie jest jednak ograniczone i w dużej mierze kończy się w wieku 14-15 lat.

Read More