Facebooktwitterlinkedin

Publikacje Halina Gattner

  1. Sulowska I, Gattner H, Lorenc K. Skuteczność masażu Work-site w miejscu pracy. Promocja Zdrowia i Ekologia 2016; 1: 7-13.
  2. Sulowska I, Gattner H, Stosur A, Rembiasz K. Functional movement screen as a tool for functional evaluation and prediction of the risk of injury among floorball athletes. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences 2015; 72(25): 35-42.
  3. Swatkowska H, Mętel S, Jurzak M, Kwiatkowska A. Wykorzystanie borowiny w lecznictwie uzdrowiskowym. Kultura Uzdrowiskowa w Europie. Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek); Płonka-Syroka B, Czyż L, Syroka A, Sudoł K. (red.); Wrocław 2014, Quaestio, 539-557.
  4. Swatkowska H, Mętel S, Głodzik J, Golec J, Szczygieł J, Golec P. Selected trials of the EUROFIT test as a measure of the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases – preliminary report. Medical Rehabilitation 2013; 17(4): 11-18.
  5. Mętel S, Sambor B, Adamiak J, Gattner H, Kostrzon M, Szczygieł E, Golec J. Zastosowanie terapii NAP (neuroortopedyczna plastyczność zależna od aktywności) w warunkach podziemnych komór solnych Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” u osób dorosłych z astmą oskrzelową oraz przewlekłymi schorzeniami górnych dróg oddechowych – badanie pilotażowe [W:] Zdrowie dla regionu, t. II: Uzdrowiska, red. Elżbieta Lonc, Kinga Plewa-Tutaj, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017, str. 57-74.
  6. Mętel S, Adamiak J, Gattner H, Szczygieł E, Golec J. Ocena funkcjonalna pacjentów pulmonologicznych przebywających na turnusie rehabilitacyjno-leczniczym połączonym z terapią N.A.P. w podziemnym uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”- badanie pilotażowe [W:] Człowiek w zdrowiu i chorobie; (red.) Barnaś E; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2016, str. 478-489.