Facebooktwitterlinkedin

Publikacje Karolina Chlebosz

– Bakalarz, K., Baran, B., Chlebosz, K. (2010). Śmierć – a czego tu się bać? W:  A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (2010). Edukacja Kulturowa. Społeczność – Aktywizacja – Uczenie się. Wrocław: Wydawnictwo WSZE.

– Bartkowiak, A., Chlebosz, K., Jankowska, A. (2011). Komunikacja jako niezbędna kompetencja w pracy nauczyciela WF. Z teorii w praktykę. W: Rąglewska, P., Wyszkowska, I. (red.): Nowe idee w badaniach nad sportem, turystyką, rehabilitacją i wychowaniem fizycznym. AWF, Poznań 2011.