Facebooktwitterlinkedin

Publikacje Łukasz Bojkowski

– Bojkowski, Ł., Tomczak, M. Temperamentalne uwarunkowania stylu radzenia sobie ze stresem u wysokoefektywnych sportowców wyczynowych. W: Rąglewska, P., Wyszowska, I. (red.): Nowe idee w badaniach nad sportem, turystyką, rehabilitacją i wychowaniem fizycznym. AWF, Poznań 2011, s. 59-71.

-Bojkowski, Ł. Wysokoefektywni sportowcy indywidualni i zespołowi w świetle charakterystyki temperamentalnej. W: Siwiński, W., Pluta, B. (red. n.): Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań / Theory and methodology of physical recreation in the light of current research. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, s. 446-454.

– Bojkowski, Ł. Aktywność sportowa i jej związek z energetycznymi i czasowymi parametrami temperamentu. W: Sport Wyczynowy, nr 1/2012.