Facebooktwitterlinkedin

Publikacje Urszula Borowska

– Szczygieł J., Borowska U., Jaglarz P., 2012. “Nowe dane geologiczne z Jaskini Małej w Mułowej, Tatry Zachodnie” II Kongres Geologiczny. Warszawa.

– Rychliński, T., Jaglarz, P & Borowska, U., 2011. “Serie osadowe (trias, dolna jura, dolna kreda) jednstki wierchowej i kriżniańskiej Tatr”. Sesja terenowa I. Część I. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne Tatranský Geologický Workshop. Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych. Abstrakty. [Ed] Rychliński, T. & Jaglarz, P., Polskie Towarzystwo Geologiczne, Tatrzański Park Narodowy.

– Borowska, U., 2010. “Mikrofacje wapieni dolnej kredy allochtonu wierchowego w Tatrach Polskich”; Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. TPN. s.60.

– Borowska, U., 2010. “Microfacies analysis and palaeoenvironmental interpretation of the Early Cretaceous High-Tatric allochtone limestones from the Miętusia and Sikawka sections in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland)” 1st students’ international geological conference. Abstracts. [Ed] Haczewski, G. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. s. 9.