Browsing: lactate threshold

Rejestracja zmian stężenia mleczanu [La-] we krwi kapilarnej względem intensywności wysiłku podczas stopniowanych prób wysiłkowych…