Browsing: Powięź i jej możliwości

Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój metod terapeutycznych wykorzystujących powięź jako główny obiekt interwencji terapeutycznej. Powięź jest…