Facebooktwitterlinkedin

Dodatki treningowe

 

Ocena wydolności fizycznej według American Heart Association (AHA)

VO2max-mężczyźni

Obliczanie wielkości maksymalnego poboru tlenu (VO2max)


Na podstawie czasu biegu na 10 km (wg równania Costill’a)

VO2max (ml/kg/min) = 120,8 – (1,54 x wynik na 10km [w minutach])

Przykład: Osoba uzyskała wynik 39:30 w biegu na 10km.
Podstawiając do powyższego wzoru VO2max = 120,8 – (1,54 x 39,5);
(zauważ, że 30 sek zapisano jako 0,5 min)
V02max = 120,8 – 60,83;
VO2max = 59,9 ml/kg/min

Na podstawie prędkości biegu w maratonie (wg równania Davis’a)
VO2max (ml/kg/min) = -7,736 + 3,966 x prędkość biegu (w km/h)

Przykład: Osoba uzyskała czas 3:25:11 w biegu maratońskim.
Zakładając, że średnia prędkość biegu była jednostajna na całej długości trasy, korzystamy ze wzoru:
V = S/t; gdzie: V – prędkość [km/h], S = dystans [km], t – czas [h] V = 42,195/3,42  (zauważ, że 25 min to 0,42 godziny)
V = 12,34 km/h
Obliczoną prędkość biegu podstawiamy do wzoru:
VO2max = -7,736 + 3,966 x 12,34
VO2max = -7,736 + 48,94
VO2max = 41,2 ml/kg/min

Na podstawie wyniku Testu Coopera
VO2max (ml/kg/min)
= (0,02233 x dystans [m]) – 11,3

Przykład: Osoba pokonała dystans 2400m w czasie 12 minut.
Wykorzystując powyższe równanie, V02max = (0,02233 x 2400) – 11,3;
VO2max = 53,59 – 11,3;
V02max = 42,3 ml/kg/min

OBLICZANIE KRYTYCZNEJ PRĘDKOŚCI PŁYWANIA
(CRITICAL SWIMMING SPEED)

Wyznaczenia CSS (prędkość w m/s) może zostać wykonane na podstawie aktualnie najlepszych rezultatów (mogą to być wyniki zawodów) na dystansie 50 i 400 metrów, wg wzoru:

CSS = (D2 – D1) / (t2 – t1)

gdzie: CSS – krytyczna prędkość pływania, D1 = 50, D2 = 400, t1 = czas na 50m i t2 = czas na 400m

Przykład: 25 letni zawodnik uzyskał następujące wyniki w stylu dowolnym: na 50m 27,0 sekund i na 400m 5 min 15,0 sekund (tj. 315 sekund)

Podstawiając do wzoru:
CSS = (400 – 50) / (315 – 27)
CSS = 350 / 288
CSS = 1,22 [m/s]

Na tej podstawie obliczamy intensywność zadań pływanych np. na dystansie 200 i 400 metrów.
Intensywność CSS na dystansie 200m, przedstawia się następująco:

200 [m]/ 1,22 [m/s] = 163,9 [s]
aby zamienić na minuty, to 163,9 / 60 = 2,73 min czyli około 2 min 44 sek na 200 metrów

Intensywność CSS na dystansie 400m obliczamy analogicznie:
400 [m]/ 1,22 [m/s] = 327,9 [s]
aby zamienić na minuty, to 327,9 / 60 = 6,22 min czyli około 6 min 13 sek na 400 metrów

 

Obliczanie maksymalnej częstości skurczów serca z uwzględnieniem wieku

HRmax = 220 – wiek (w latach)
lub
HRmax = 208 – 0,7 x wiek (w latach)

 zalecane zakresy wysiłkowej częstości skurczów serca dla osób dorosłych i starszych

(wg American Heart Association)

 

 

Klasyfikacja wielkości wskaźnika BMI (Body mass index)

 

 

  Przeliczanie prędkości biegu wyrażonej w [km/h] na czas przebiegnięcia 1 kilometra

(kliknij aby powiększyć obraz)

W przygotowaniu:
-Obliczanie treningowego wydatku energetycznego