Facebooktwitterlinkedin

Publikacje Ewa Brzozowska

– Brzozowska Ewa. Bilans energetyczny i ocena stanu odżywienia zawodniczki trenującej wyczynowo lekką atletykę (studium przypadku), Medicina Sportiva Practica 2012, 13(1): 16–21

– Brzozowska Ewa. Przetrenowanie – jak mu zapobiegać u progu sezonu wiosennego. Magazyn trenera 2013, Nr 25: 26-31


– Brzozowska Ewa. Superkompensacja – jak poprawić wydolność organizmu. Magazyn trenera 2012, Nr 14: 20-23


– Brzozowska Ewa. Trenuj na wysokościach. Założenia treningu wysokogórskiego. Magazyn trenera 2012, Nr 17: 36-39


– Brzozowska Ewa. Złamania zmęczeniowe – nieunikniona dola biegacza? Magazyn trenera 2012, Nr 22: 22-25


– Brzozowska Ewa. Postępowanie na lekcjach wf z uczniami mającymi astmę oskrzelową. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2013, Nr 3: 12-16