Facebooktwitterlinkedin

Publikacje Konrad Rembiasz

-Konrad Rembiasz, Wacław Mirek, Edward Mleczko. „Obciążenia treningowe biegaczy amatorów oraz ich wpływ na progową prędkość biegu”. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 2009, nr 29, s. 700—706

-Konrad Rembiasz, Wacław Mirek, Edward Mleczko. „Kinematic and physiological parameters on the lactate threshold level and jogging practice of men over forty and their running tactics as well as the result of starting in the maraton”. Antropomotoryka. 2009, nr 48, s. 33-45

-Gradek J, Mleczko E, Bergier J, Mirek W, Rembiasz K, Płatek A. Trening biegowy kobiet i mężczyzn po 25. roku życia a wskaźniki sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (H-RF). Antropomotoryka. 2012, nr 59, s. 31-56