Autor: Marcin Nowak

Leki bez recepty są powszechnie używane w celu samoleczenia. Ich zastosowanie niesie ze sobą ryzyko wystąpienia również skutków niepożądanych, które wzrasta gdy leki stosowane są niewłaściwie. Nieodpowiednie użycie leków przez sportowców może być związane z leczeniem lub chęcią uzyskania nieuczciwej przewagi nad przeciwnikiem. Niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym stosowaniem leków OTC Niewłaściwe stosowanie leków OTC przez sportowców może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i obniżeniu formy sportowej, pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej i związanych z tym konsekwencji. Interakcje Mogą występować u osób przyjmujących jednocześnie kilka rodzajów leków lub leki i suplementy diety. Niebezpieczeństwo groźnych interakcji jest większe gdy przyjmowanie preparatów nie jest…

Read More