Autor: Halina Gattner

Rozwój technologii treningu wibracyjnego oraz pierwsze badania dotyczące jego wpływu na układ mięśniowo-szkieletowy zostały przeprowadzone w latach 70. XX wieku przez rosyjskich naukowców na czele z dr Nazarov’em. Wyniki ich badań potwierdziły korzystny wpływ wibracji na siłę i elastyczność mięśni. Wibrotrening zaczęto wykorzystywać w przygotowaniach radzieckich olimpijczyków do zawodów, jak również w przygotowaniach radzieckich kosmonautów do wypraw, by zapobiegać utracie masy mięśni i gęstości kości [1]. Trening wibracyjny całego ciała (ang. whole body vibration, WBV) opiera się na stymulacji nerwowo-mięśniowej organizmu człowieka przez drgania mechaniczne. Bodziec wibracyjny wywołuje mikrorozciągnięcia włókien mięśniowych, które prowadzą do powstania odruchowych skurczy mięśnia. Wibrotrening polega…

Read More

Wyróżniamy 2 rodzaje tkanki tłuszczowej: brunatną (brown adipose tissue – BAT) oraz białą, zwaną również żółtą (white adipose tissue – WAT), które pełnią zróżnicowane funkcje fizjologiczne. Rolą pierwszej z nich jest utrzymywanie stałej temperatury ciała oraz rozpraszanie energii w postaci ciepła. Największa ilość BAT występuje u noworodków, jako adaptacja do życia pozamacicznego. Przez długi czas uważano, że wraz z wiekiem komórki brunatnej tkanki tłusz­czowej ulegają przekształceniu do adipocytów jednopęche­rzykowych, charakterystycznych dla tkanki tłuszczowej białej. Obecnie dowody naukowe potwierdzają, że metabo­licznie aktywne komórki BAT występują u większości dorosłych. WAT odpowiada za gromadzenie zapasów energii w postaci triacylogliceroli w sytuacji dodat­niego bilansu…

Read More

Trening wibracyjny całego ciała (ang. whole body vibration training, WBVT) jest to nowatorska metoda ćwiczeń, która zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Znalazła ona zastosowanie m.in. w rehabilitacji, medycynie sportowej, odnowie biologicznej oraz fitnessie. Dostępne doniesienia naukowe wskazują, że WBVT powoduje zwiększenie gęstości kości oraz siły i wytrzymałości mięśniowej. Wibrotrening działa stymulująco na układ krążenia. W czasie ekspozycji następuje natychmiastowe rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych i wzrost prędkości przepływu krwi, przez co tkanki są lepiej zaopatrzone w tlen i substancje odżywcze. Udowodniono także szereg zmian dotyczących układu równowagi posturalnej oraz zmian w obrębie układu hormonalnego. Wyniki niektórych badań sugerują, że…

Read More