Facebooktwitterlinkedin

Rekreacyjne uprawianie nordic walking a jakość życia osób w wieku 60-70 lat

0

Badania wskazują, że osoby w wieku podeszłym są zdecydowanie bardziej nordic walking dla senioranarażone na zmniejszenie jakości życia i utratę pozytywnego stanu ducha. Starość bowiem oznacza nasilające się problemy zdrowotne i pogarszanie się w nieodwracalny sposób funkcji fizycznych. 

Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie człowieka oraz na wskaźniki fizjologiczne organizmu był potwierdzony w wielu badaniach. Niniejsza praca podchodzi do tego zagadnienia nieco inaczej. Podjęta zostanie próba określenia czy trening zdrowotny wpływa również na kondycję psychiczną uczestników zajęć manifestującą się satysfakcją z życia, poziomem dyspozycyjnego optymizmu i poziomem depresji u badanych.

juice plus complete

Badania przeprowadzono wśród 21 mieszkańców Gdańska w wieku od 60 do 70 lat, którzy uczestniczyli w 72 godzinnym programie nordic walking. Treningi prowadzone były przez 6 miesięcy z częstotliwością 3 razy w tygodniu przez 60 min. Grupę kontrolną stanowiły osoby w zbliżonym wieku,  nie uprawiające żadnej aktywności fizycznej. Wykorzystano trzy wystandaryzowane ankiety oceniające poziom: satysfakcji z życia (The Satisfaction with Life Scale-SWLS), poziom optymizmu (Life Orientation Test-Revised- LOT-R) oraz poziom depresji (Beck Depression Inventory (BDI).

Analiza statystyczna wykazała, że jakość życia w grupie podejmującej systematyczny trening nordic walking jest wyższa niż jakość życia ich rówieśników w grupie kontrolne j- nie uprawiającej żadnej aktywności fizycznej. Empirycznie potwierdzono wpływ uprawiania nordic walking na wybrane wskaźniki jakości życia (satysfakcji z życia SWLS p=0,0001, poziom dyspozycyjnego optymizmu LOT-R p=0,004 i poziom depresji w skali Becka p=0,02).

Aktywność fizyczna w formie nordic walking wpływa zdecydowanie pozytywnie na ogólną jakość życia osób starszych, mierzoną poziomem satysfakcji z życia, optymizmu oraz depresji. Zajęcia treningu zdrowotnego w formie nordic walking z częstotliwością tygodniową 3×60 minut i trwające 6 miesięcy przynoszą pozytywne zmiany w psychice człowieka, zwiększając poziom satysfakcji z własnych osiągnięć oraz zmniejszają poziom depresji, która jest często spotykaną chorobą u osób starszych.

juice plus

Dlatego też należy promować nową dyscyplinę sportu rekreacyjnego jaką jest nordic walking, jako skutecznego środka umożliwiającego podnoszenie jakości życia osób starszych.

Opracowano na podstawie:

Prusik K., Zaporozhanov V., Prusik K., Gorner K.Rekreacyjne uprawianie Nordic walking
a jakość życia osób w wieku 60-70 lat. проблеми фізичного виховання і спорту № 9 / 2010

nordic walking dla seniora

nordic walking dla seniora

nordic walking dla seniora

 

Share.

Leave A Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.