Autor: Jakub Jelonek

W okresie przygotowawczym bardzo popularną formą treningu jest trening obwodowy (circuit – training). Sukces tego treningu tkwi w prostocie i dużej uniwersalności. W treningu ogólnorozwojowym stosowane ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym muszą mieć w dużej mierze charakter kompleksowy (angażować wiele grup mięśniowych i globalnie kształtować potencjał ruchowy).

Read More

Trening ogólnorozwojowy stanowi bardzo ważny element procesu treningowego. Stosowany podczas okresu przygotowawczego ma za zadanie przygotować na większe obciążenia w okresie startowym, a także wzmocnić organizm na tyle, aby zapobiec kontuzjom. Na czym polega istota tego treningu i czy jest jeszcze potrzebny w sporcie?

Read More

Trening chodziarski jest ogólnie bardzo zbliżony do treningu biegowego (Salvage i in. 2000). Z punktu widzenia Hillarda (1986), mimo, że chód sportowy jest w zasadzie czysto tlenową aktywnością, występują w nim pewne integralne elementy, które przyczyniają się do ogólnego postępu sportowców.

Read More

We współczesnym sporcie dobór zawodników do grupy treningowej staje się coraz trudniejszy. Dlatego też właściwie zaplanowany proces doboru i selekcji zawodników do specjalistycznej grupy chodu sportowego, jako jednej z konkurencji lekkoatletycznych, jest niezwykle istotny. W lekkiej atletyce do konkurencji o charakterze wytrzymałościowym szukamy młodych adeptów przedstawiających wysoki poziom ogólnej wydolności organizmu. Do chodu sportowego najlepsi będą zawodnicy, którzy oprócz cech wysokiej wydolności radzą sobie z ogólną koordynacją organizmu i łatwo poznają techniczne aspekty ruchu. Należy również zwrócić uwagę na pewne czynniki psychologiczne, które pomogę zweryfikować mniej lub bardziej przydatne cechy charakteru. Rodzaje selekcji Dynamiczny i prawidłowo prowadzony proces selekcji powinien…

Read More