Facebooktwitterlinkedin

Zmiany progu mleczanowego z wiekiem u Mastersów trenujących bieganie

0

Wyznaczanie progu mleczanowego (LT) stosowane jest w próg mleczanowy u mastersówpraktyce trenerskiej w celu monitorowania i programowania procesu treningowego. Zmiany wielkości progu mleczanowego z wiekiem u trenujących bieganie Mastersów były przedmiotem badań naukowców z Phoenix (USA). Naukowcy przeprowadzili badanie longitudninalne (długofalowe) z udziałem biegaczy – Mastersów, porównując wyniki badań wykonane w 6-letnim odstępie.

juice plus complete

Próg mleczanowy wyrażany jest często jako procent wielkości maksymalnego poboru tlenu (%VO2max), natomiast prędkość biegu na poziomie LT pozwala prognozować wynik sportowy w biegach długodystansowych.

Celem omawianych badań była analiza zmian progu mleczanowego w relacji do wieku i wyników w biegu na dystansie 10 kilometrów.

W badaniach uczestniczyło 51 mężczyzn i 23 kobiety w wieku od 39 do 77 lat. Badane osoby zostały podzielone na trzy grupy wiekowe:

– poniżej 50 roku życia,
– pomiędzy 50 a 60 rokiem życia,
– powyżej 60 roku,

juice plus

Otrzymane wyniki badań (porównanie zmian po upływie 6 lat) wykazały spadek wielkości VO2max z wiekiem u kobiet i mężczyzn. Towarzyszyło temu pogorszenie wyników biegu na dystansie 10 km, średnio o 43 sekundy na rok.

Interesujące było zjawisko wzrostu z wiekiem wielkości progu mleczanowego LT, wyrażonego jako %VO2max. Autorzy, jako przyczynę tego zjawiska, podali znaczny spadek wielkości VO2max z wiekiem, mimo nieznacznego obniżenia progu LT. W efekcie wielkość progu LT, wyrażona jako %VO2max, uległa pozornemu wzrostowi.

Okazało się również, że zależność między rezultatem biegu na dystansie 10 kilometrów a poziomem progu mleczanowego LT jest słaba, natomiast silna zależność istnienie między wynikiem a poziomem VO2max. Jest to o tyle ciekawe, że u młodszych zawodników we wcześniejszych badaniach obserwowano zależność odwrotną.

Autorzy stwierdzają, że wielkość VO2max dość precyzyjnie określa możliwości wysiłkowe biegaczy Mastersów i jest lepszym prognostykiem wyników sportowych w biegach na dystansie 10 kilometrów aniżeli wielkość progu mleczanowego LT.

Opracowano na podstawie:
Marcell T.J., Hawkins S.A., Tarpenning K.M., Hyslop D.M., Wiswell R.A. Longitudinal analysis of lactate threshold in male and female master athletes. Medicine and Science in  Sports and Exercise 2003, 35: 810-7/próg mleczanowy u mastersów.

Share.

Leave A Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.