Browsing: próg mleczanowy

Trening „progowy” prowadzony jest zwykle z intensywnością (określoną jako np. prędkość biegu lub poprzez częstość…

Obok podstawowych wskaźników wydolności tlenowej zawodnika (VO2max, próg LT) równie istotnym wskaźnikiem jest ocena ekonomii…

Rejestracja zmian stężenia mleczanu [La-] we krwi kapilarnej względem intensywności wysiłku podczas stopniowanych prób wysiłkowych…