Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój metod terapeutycznych wykorzystujących powięź jako główny obiekt interwencji terapeutycznej. Powięź jest…

Termin odnowa biologiczna oznacza świadome działanie na ustrój przy pomocy różnych naturalnych środków środowiskowych, mające…