Autor: Aleksandra Frydrych-Szymonik

Rozwój cywilizacji spowodował wiele zmian, które możemy obserwować na świecie. W aspekcie medycznym rozpatrywany jest z jednej strony jako przyczyna zagrożeń w postaci chorób cywilizacyjnych, z drugiej – jako zjawisko, dzięki któremu nastąpił np. wzrost stopy życiowej, co przekłada się na rozwój m.in. medycyny, a w konsekwencji wydłużenie życia. Według WHO liczba osób na świecie w wieku powyżej 60 lat do 2050 roku wzrośnie o ponad 300% w stosunku do danych z roku 2000. W Polsce bardzo wyraźnie widzimy ten trend, szacuje się, że za 40 lat, wiek 60+ osiągnie co piąta osoba. Mając świadomość tych prognoz, należy dokonać analizy…

Read More

Jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności oraz skierowań na rehabilitację jest zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa. Zalecane postępowanie w przypadku pacjentów z tą dolegliwością obejmuje przede wszystkim ćwiczenia. Mają one na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, oraz poprawę funkcjonowania pacjenta i zmniejszenie ryzyka niepełnosprawności. Najczęściej stosowane ćwiczenia na lądzie, mogą okazać się zbyt obciążające, szczególnie we wczesnej fazie rehabilitacji, dlatego warto zastanowić się nad zastosowaniem ćwiczeń w środowisku wodnym. Dzięki swoim właściwościom woda pozwala na odciążenie kręgosłupa, a co za tym idzie, wcześniejszą rehabilitację. Odciążenie może być regulowane głębokością zanurzenia ćwiczącego. Dodatkowym atutem wody jest wspomaganie utrzymania równowagi oraz…

Read More

Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa są na drugim miejscu pod względem częstości występowania –  zaraz po zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Ich częste występowanie nie wynika jedynie z procesów starzenia, coraz częściej przyczyną są przeciążenia statyczne, które prowadzą do powstawania zmian zwyrodnieniowych. Dolegliwości te są powszechnym problemem wśród muzyków – i tych bardzo młodych i tych starszych, dlatego ich proces kształcenia powinien uwzględniać profilaktykę, która pomoże zapobiegać powstawaniu przeciążeń oraz pozwoli na utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Badania pokazują, że grupą muzyków najbardziej narażonych na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa są wiolonczeliści, kontrabasiści i pianiści. W innych badaniach stwierdzono, że osoby…

Read More

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi, zwana w skrócie terapią uderzeniową lub falą uderzeniową, została zaprezentowana w rehabilitacji w latach 90-tych XX wieku i zyskała wielu zwolenników szczególnie w zakresie chirurgii, ortopedii, medycyny sportowej, reumatologii, dermatologii i medycyny estetycznej. Najbardziej znane zastosowanie fali uderzeniowej to rozbijanie kamieni nerkowych (litotrypsje). Falę uderzeniową można wytworzyć metodą elektrohydrauliczną, elektromagnetyczną, piezoelektryczną lub pneumatyczną. Fala uderzeniowa to fala mechaniczna o częstotliwości 16-20 MHz, której ciśnienie wzrasta do max. wartości ok. 100 Mpa w czasie mierzonym w nanosekundach, aby po zabiegu uzyskać ciśnienie niższe od wyjściowego, a następnie wzrasta do wyjściowego – wszystko to w cyklu ok. 10…

Read More

SM czyli stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Liczne, rozsiane ogniska zwyrodnieniowe umiejscowione są w istocie białej mózgu, móżdżku i rdzenia kręgowego, powodują odczyn zapalny. W początkowym stadium choroby dochodzi do niszczenia mieliny osłaniającej włókna nerwowe, w późniejszym okresie włókna zanikają i tworzą się blizny glejowe. Przyczyny choroby nie są do końca wyjaśnione. Istnieją teorie immunologiczne, wirusowe, rozważa się wpływ autoagresji. Przebieg SM charakteryzuje się rzutami, zwykle do kolejnych nawrotów dochodzi w taki sposób, że przebieg choroby staje się coraz cięższy. Stan chorego stopniowo pogarsza się, pogłębia się zniedołężnienie i osłabienie odporności na zakażenia, które często doprowadzają…

Read More

Problem ostrogi piętowej (entezopatia rozcięgna podeszwowego) dotyczy najczęściej osób w średnim i starszym wieku z podwyższonym BMI, które dużo chodzą i dużo czasu spędzają w pozycji stojącej. Ostroga piętowa jest złogiem mineralnym umiejscowionym w okolicy ścięgna piętowego i rozcięgna podeszwowego, jest to składowa zespołu bólowego kości piętowej objawiającego się bolesną okolicą pięty, upośledzoną dynamiką i funkcją układu kostnego i ścięgnistego z występującym stanem zapalnym. Ból nasila się podczas chodu oraz przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Można je zdiagnozować na podstawie radiogramu. Częstość występowania to 10-80% całej populacji, najczęściej dotyczy osób po 50 r.ż. Typową lokalizacją jest górna okolica wyrostka przyśrodkowego guza…

Read More

W dzisiejszych czasach coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu zastąpiły komputery, telewizor i inne wynalazki XXI wieku, co przekłada się na ogólnie pojęty stan zdrowia. Występowanie zaburzeń postawy ciała u małych dzieci jest dużym problemem, utrwalone zaburzenia wpływają na występowanie wielu dysfunkcji narządu ruchu w późniejszym czasie – w wieku młodzieńczym, dorosłym i starczym. Zaburzenia postawy ciała zaburzają balans mięśniowy, powodują kształtowanie się nieprawidłowych wzorów ruchowych, zaburzeń propriocepcji, równowagi, itp. Rodzice, opiekunowie oraz fizjoterapeuci powinni obserwować rozwój dziecka i starać się jak najszybciej korygować występujące nieprawidłowości. U niemowląt…

Read More

Wraz z postępem cywilizacji rośnie liczba wypadków komunikacyjnych. Urazy z nimi związane bardzo często dotyczą kręgosłupa. „Whiplash” czyli „smagnięcie biczem” jest jednym z takich urazów. W Wielkiej Brytanii i USA, gdzie przeprowadzono badania dotyczące częstości występowania tego typu urazu, szacuje się że jest to 100 – 300 przypadków na 100000 dorosłych osób, w Polsce nie prowadzono takich badań. Komunikacyjny uraz kręgosłupa, określany jest angielską nazwą „whiplash”, co po polsku tłumaczy się jako strzelanie z bicza, z bata – stąd przyjęta w Polsce nazwa „zespół smagnięcia biczem”. Zespół ten definiuje się jako zespół objawów występujący po urazie szyi, zwykle wyprostno-zgięciowym, często…

Read More

Dolegliwości bólowe kręgosłupa są bardzo częstym problemem z jakim pacjenci zgłaszają się do fizjoterapeuty. Uporczywe, nawracające bóle mają negatywny wpływ na wiele sfer życia. Są źródłem wielu ograniczeń w życiu codziennym, powodują dyskomfort, często wyłączają z życia zawodowego, są przyczyną problemów ze spaniem, odpoczynkiem, zmuszają do rezygnacji z przeróżnych aktywności, często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa wiele osób musi korzystać z leczenia farmakologicznego i zwolnień lekarskich. Najczęściej przyczyną bólu kręgosłupa jest nieodpowiednie dźwignięcie ciężaru i rotacja w odcinku lędźwiowym. Znając przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa możemy stwierdzić, że są zawody, w których ryzyko ich wystąpienia jest większe.

Read More

Najlepsi lekkoatleci nie przestają trenować i brać udziału w zawodach nawet wtedy, gdy są chorzy lub kontuzjowani. Motywacje do takiego działania są różne, czasem są to ich autonomiczne decyzje, czasem dzieje się tak pod wpływem nacisków trenera lub drużyny. Kluczową rolę w „zarządzaniu ryzykiem”, na jakie narażone jest zdrowie zawodnika ponosi lekarz medycyny sportowej wraz z trenerem i całym zespołem wspomagającym. Lekarz medycyny sportowej pełni niezwykle odpowiedzialną funkcję, ponieważ to on powinien dbać o zachowanie równowagi pod względem etycznym i operacyjnym pomiędzy dbaniem o zdrowie sportowca, a optymalizacją jego wydolności. Przed olimpiadą w Londynie postanowiono zrewidować model świadczenia usług medycznych…

Read More