Autor: Joanna Matla

Igłoterapia sucha (DN, dry needling) jest metodą wykorzystującą sterylne jednorazowe igły stosowane w akupunkturze do leczenia bólu i dysfunkcji pojawiających się w obrębie narządu ruchu. Terapia ta nie stanowi odmiany akupunktury, pomimo zastosowanie tego samego narzędzia. Igłoterapia sucha jest techniką terapeutyczną o minimalnej inwazyjności, w której należy przestrzegać szczególny ch wytycznych. Wskazania do terapii: Ból i dysfunkcje narządu ruchu o różnym pochodzeniu, najczęściej w przypadku mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, tendinopatii, bólu pochodzącego z tkanki bliznowatej, bólu z tkanek miękkich, podwyższonego napięcia mięśniowego. Przeciwwskazania do terapii: Ostre infekcje układowe przebiegające z gorączką, Stany ostre, Rozrzedzenie krwi i zaburzenia krzepliwości, Zaburzenia czucia, Obrzęk…

Read More

Powiązanie aktywności ruchowej z czynnikami biologicznymi oraz jednostkami chorobowymi uzasadnia jej miejsce w złożonej teorii zdrowia, w zdrowym stylu życia i czyni ją niepodważalnym miernikiem zdrowia. Niski poziom aktywności ruchowej lub całkowity jej brak stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych obecnych społeczeństw, ponadto definiowany jest jako czwarty wiodący czynnik zgonów na świecie. Aktywność ruchowa jest swoistym elementem zdrowego stylu życia, jako czynność pro-zdrowotna pełni rolę istotnego sektora zdrowia publicznego. Propagowanie aktywności ruchowej jest wyrazem polityki zdrowia publicznego. Znajduje swój wyraz w programach zdrowotnych skierowanych do konkretnych grup społecznych. W wielu przypadkach poziom aktywności ruchowej jest zbyt niski, zwłaszcza u seniorów. Optymalny czas…

Read More

Biofeedback, czyli świadome sterowanie czynnością bioelektryczną mózgu. To nowoczesna metoda rehabilitacji, której skuteczność i zakres możliwości terapeutycznych ciągle są badane. Przedrostek bio odnosi się do procesów fizjologicznych, które zachodzą w naszym organizmie, połączenie dwóch członów bio oraz feedback można interpretować jako otrzymywanie informacji zwrotnej z procesów  zachodzących w ludzkim ciele. Elektroencefalografia (EEG) jest metodą rejestracji spontanicznej czynności bioelektrycznej mózgu przy pomocy elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Sam zapis otrzymany przy pomocy tej metody nazywa się elektroencefalogramem (oznacza się go także skrótem EEG). Za połączenie obu metod odpowiedzialny jest japoński psycholog Joe Kamiya, który udowodnił, że człowiek jest w stanie samodzielnie wskazać, kiedy jego mózg…

Read More

Dynamiczny rozwój rynku gier komputerowych spowodował znaczący wzrost zainteresowania sportem elektronicznym. Nie jest on rozpatrywany w kategoriach  niszowości, lecz zjawiska osiągającego bezprecedensowe rozmiary. Tak szybki rozwój branży gier komputerowych wiąże się z wielkim skokiem technologicznym w dziedzinie sprzętu, oprogramowania oraz zwiększeniem szybkości i dostępności internetu. E –sport polega na graniu w gry komputerowe w minimum 2 graczy, w oparciu o zasady wzajemnej rywalizacji. Wyróżniamy rozgrywki rekreacyjne lub zaawansowane turnieje międzynarodowe. Historia e-sportu jest krótka, ale na chwilę obecną posiada bogate zaplecze instytucjonalne.  Cybersport dzielimy  na dyscypliny w zależności od gry, która stanowi podstawę rywalizacji. Sami gracze zgrupowani są w ligach, najważniejsze z nich to:…

Read More

Ostatnie lata pokazują jak w dynamiczny sposób wzrasta świadomość społeczeństwa w aspekcie korzystnego wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia. Współczesny kult ciała mobilizuje do zmiany i przyspiesza decyzję o wyborze dyscypliny sportowej na miarę oczekiwań. Nieustannie dochodzi do zatarcia granicy między sportem zawodowym, a amatorskim oraz poszukiwania ekstremum w aktywności. Tworzy się nowe rozwiązania, modyfikujące tradycyjne dyscypliny sportowe na miarę XXI wieku, przykładem takiego działania jest ewaluowanie form walki jakim jest MMA (Mixed Matrial Arts). Sport to nie tylko wydarzenia o zasięgu lokalnym lub światowym, to również aktywność organizowana na najniższych szczeblach społecznego uwarstwienia, gdzie tworzy się spontaniczne formy aktywności, będące…

Read More

Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa w czasie ciąży stanowi istotny element zachowań zdrowotnych przynoszących korzyści przyszłej mamie oraz dziecku, którego się spodziewa. U kobiet ciężarnych warunkiem koniecznym do podjęcia aktywności w czasie ciąży jest prawidłowy jej przebieg, stwierdzony przez lekarza ginekologa i wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych. W wielu przypadkach kobiety mogą kontynuować dotychczas uprawiane sporty, jeżeli nie należą do grupy ryzyka. W przypadku pań nietrenujących przed ciążą również istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia przeznaczone dla kobiet ciężarnych. Regularne ćwiczenia wpływają pozytywnie na matkę, jak i dziecko. Umiarkowana aktywność  sprzyja utrzymaniu sprawności fizycznej na optymalnym poziomie oraz zmniejsza skutki przeciążeń,…

Read More

Nazwa talasoterapia pochodzi z języka greckiego od słów thalassa – tłumaczonego jako morze oraz therapea – czyli terapia, opieka, pielęgnacja. Połączenie tych dwóch słów stworzyło nazwę kompleksowej terapii obejmującej szereg zabiegów związanych z wykorzystaniem naturalnego działania morza na żywy organizm. Talasoterapia jest metodą leczniczą stosowaną w ośrodkach znajdujących się w odległości nie większej niż 400 metrów od morza. Najbardziej rozpoznawane miejsca, w których wykorzystuje się lecznicze działanie morza to Francja, Maroko, Portugalia, Sardynia oraz Izrael. W skład talasoterapii wchodzą: hydroterapia, klimatoterapia, aerozoloterapia, peloidoterapia, helioterapia, muzykoterapia relaksacyjna, kinezyterapia, fitoterapia oraz terapia z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego. Formy talasoterapii uzależnione są od…

Read More

W celu przybliżenia definicji CrossFitu warto sięgnąć do podręcznika dla trenerów (The CrossFit Level 1 Training Guide), pracujących z tą formą treningu. Istotą CrossFitu jest wykonywanie ruchów funkcjonalnych z wysoką intensywnością. Jego celem jest uzyskanie jak największej sprawności ogólnej, która pozwoli zawodnikowi sprostać wyzwaniom z jakimi zmaga się w życiu codziennym. Każda jednostka treningowa jest wysoce zróżnicowana, poprzez ciągłą zmianę ćwiczeń, czas wykonywania ćwiczeń, użyty ciężar, wykorzystywany sprzęt lub miejsce gdzie odbywa się trening. Najczęściej zajęcia CrossFitowe odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych tzw. boxach, aczkolwiek jeśli istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w terenie wykorzystuje się naturalne warunki np. las, plaża. Funkcjonalność treningu polega…

Read More

Bańka stosowana była jako dodatek do masażu lub jako jego  indywidualna forma już w starożytności. Pierwsze zapiski wskazujące na jej wykorzystanie znaleziono w księdze Bo Shu (starożytna księga napisana na jedwabiu), którą odkryto w grobowcu dynastii Han w 1973r. Za niekwestionowaną kolebkę masażu bańką uważa się Chiny, gdzie w 1950r. terapia bańkami została ogłoszona oficjalną praktyką leczniczą stosowaną w szpitalach. Zabieg z wykorzystaniem bańki jest odmianą terapii podciśnieniowej, będącej odwrotnością terapii bazujących na ucisku. Wewnątrz bańki powstaje podciśnienie, dzięki dociśnięciu jej do powierzchni skóry, wówczas usuwane jest powietrze z jej wnętrza. Skutkiem takiego manewru jest zassanie skóry oraz okolicznych tkanek…

Read More

Felinoterapia (łac. felis – kot i gr. therapeia – opieka, leczenie) terapia z udziałem kota. Za prekursorkę tej formy terapii uważa się brazylijską psychiatrę Nise da Silveira, która jako pierwsza wprowadziła na oddział psychiatryczny koty. Zaobserwowała zdecydowaną poprawę u pacjentów, co pozwoliło na zmniejszenie dawek leków aplikowanych pacjentom. Wszystkie zmiany jakie zachodziły u podopiecznych dr Silveira zapisywała, dzięki czemu określiła zmiany zachodzące u pojedynczych pacjentów oraz w relacjach między pacjentami, a zwierzętami. Głównym zadaniem felinoterapii jest poprawa kondycji psychofizycznej pacjenta przez kontakt z kotem oraz jego opiekunem. Działanie terapeutyczne ma już sama obserwacja kota lub przebywanie w jego towarzystwie. Osoba biorąca udział w…

Read More