Autor: Kamil Zawada

Piłka ręczna jako dyscyplina sportowa charakteryzuje się wysoką intensywnością rozgrywanych spotkań, dużym natężeniem emocjonalnym. Warunki gry wymuszają zróżnicowany przebieg gry z przewagą interwałowego wysiłku. Kontakt bezpośredni z przeciwnikiem, osiąganie dużej szybkości na krótkich odcinkach, szybkie zmiany kierunku poruszania się i odpowiednia siła, szczególnie w grze obronnej to tylko niektóre z elementów składających się na ten sport. Zanim jednak zawodnik osiągnie wysoki poziom umiejętności musi zacząć od podstaw. Poszukiwanie talentów, nabór i selekcja to tematy stale obecne w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Specjaliści chcą odnaleźć determinanty warunkujące rozwój sportowców od wczesnych lat ontogenezy. Uwzględniane są nie tylko sprawność fizyczna dzieci,…

Read More

Rozpoczynając od analizy kluczowych słów tej pracy, trzeba zaznaczyć że zarówno piłka ręczna i trening funkcjonalny są ze sobą powiązane. Piłka ręczna jako gra zespołowa bazuje na naturalnych ruchach człowieka: bieg, skok, rzut. Trening funkcjonalny natomiast w swojej definicji zawiera rozwijanie tych ruchów ludzkich, które stosowane są w codziennym życiu. Angażujemy możliwie szeroką gamę stawów i mięśni człowieka podczas pojedynczego ćwiczenia. „Trening fukcjonalny rozumiany jest jako celowe działanie ukierunkowane na uzyskanie określonego efektu. Jest treningiem specjalistycznym dla konkretnej dyscypliny, a raczej kształtowaniem fundamentalnych wzorców ruchowych wspólnych i charakterystycznych dla danej dyscypliny sportowej.” Obecny poziom piłki ręcznej w mistrzowskim wydaniu oparty…

Read More

Jedną z kluczowych cech warunkującą wysokim poziom sportowy jest osiąganie możliwie maksymalnych prędkości, szybkości. Wydaje się, że każda gra zespołowa w mniejszym lub większym natężeniu korzysta z szybkości. Obserwując rozwój gier sportowych, a szczególnie tu omawianą piłkę ręczną można zaobserwować zdecydowanie przyśpieszenie gry. Przejawia się to między innymi w szybszym rozgrywaniu piłki w ataku pozycyjnym pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, w ataku szybkim, w bardzo szybkim rozegraniu piłki po straconej bramce i wznowienie gry. Ważne jest zatem umiejętne stosowanie w treningu odpowiednich ćwiczeń rozwijających i podtrzymujących szybkość zawodnika. Takie słowa jak szybkość startowa, szybkość reaktywna, maksymalna, boczna, czy wytrzymałość szybkościowa to określenie…

Read More

Próg psychomotorycznego zmęczenia (z angielskiego psychomotor fatigue threshold – PFT) jest określany jako granica wysiłkowego obciążenia i akceptacji przez organizm zmęczenia. Przekroczenie tej granicy przejawia się w znacznym pogorszeniu podejmowanych działań. Na rycinie 1 (poniżej) przedstawiono moment pojawienia się omawianego progu. Źródło: Fortuna M. – „Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej tlenowej i beztlenowej”, Jelenia Góra, 2008 Obserwujemy, że osiągnięte przez organizm zawodnika progowe zmęczenie sprzyja rozwijaniu w najwyższym stopniu funkcji organizmu trenującego. Stwierdzono, że w momencie uzyskania progu psychomotorycznego zawodnik: „osiąga najszybsze reagowanie na bodźce wzrokowo-słuchowe, najwyższy poziom różnicowania bodźców istotnych od nieistotnych, najwyższą zdolność mobilizacji i koncentracji uwagi…

Read More

Zanim zawodnicy rozpoczną rywalizację sportową w różnego rodzaju zawodach, koniecznym jest ich wcześniejsze przygotowania do wytężonego wysiłku fizycznego. Można zaobserwować wśród zespołów problem przeciętnego, czy wręcz słabego rozpoczęcia spotkań. Jedną z przyczyn może być nieodpowiednio przeprowadzona rozgrzewka. Rozgrzewkę można zdefiniować jako przygotowanie całego organizmu do właściwego wysiłku. Nie tylko rozgrzewka pod względem fizycznym, ale i mentalnym. Z angielskiego rozgrzewka to „warm up”. Rozgrzać się, podnieść temperaturę mięśni, odpowiednio usprawnić układ szkieletowy. Według autorów zbiorowej publikacji pt. „Przygotowanie Sprawnościowe w Zespołowych Grach Sportowych” celem rozgrzewki jest: „przygotowanie i przyspieszenie procesó adaptacyjnych organizmu do osiągnięcia optymalnego stanu psychomotorycznego, czyli przestrojenie czynności fizjologicznych…

Read More

Pomiędzy tytułowymi zagadnieniami zachodzą ścisłe zależności. Zawodnik uprawiający daną dyscyplinę sportową, który charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami technicznymi, z dużym prawdopodobieństwem ma dobre wyniki w testach oceniających koordynacyjne zdolności motoryczne. Odwrotnie kwestia wygląda podobnie, gdy zawodnik jest usprawniony pod kątem koordynacyjnym, z dużą pewnością będzie dobrze radził sobie z elementami technicznymi. Jakie są zatem zależności? Z czego one wynikają? Wśród licznych prac i badań często pojawiającym się problemem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy koordynacja wpływa na wynik sportowy, czy od KZM (koordynacyjnych zdolności motorycznych) organizmu człowieka może zależeć wynik sportowy? Oczywiście w sporcie czynników wpływających na wynik jest wiele i…

Read More

Rozważając różnorakie tematy czy kwestie związane ze sportem, aktywnością fizyczną itd. dostrzegamy jak poszczególne badania wykazują dynamikę zmian, jak kolejne innowacje treningowe wprowadzane w systemie szkolenia na każdym z etapów wpływają na osiągane wyniki sportowe, ale i na porażki w sporcie, dzięki którym poszukiwane są sposoby na podniesienie poziomu sportowego. Niniejsza praca traktuje o początkach usprawniania sportowców, ale także każdego człowieka. Przybliżony zostanie w dużym skrócie proces motorycznego uczenia się czynności ruchowej. Każdy sukces sportowy poprzedza specjalistyczny treninig sportowy, każdy trening natomiast to nauka i doskonalenie poszczególnych elementów, które utrzymują zawodników na wysokim poziomie wytrenowania. Doskonalnie techniki, czyli elementu niezwykle…

Read More

Jednym z ważniejszych elementów w pracy trenerów, instruktorów sportowych czy nauczycieli, jak nie najważniejszym, szczególnie gdy chodzi o szkolenie najmłodszych adeptów sportu jest demonstracja danego ruchu, techniki czyli powszechnie znany pokaz. Spełnia on kluczową rolę w nauczaniu z wielu powodów, po pierwsze dziecko uczące się nowych elementów przede wszystkim obserwuje, bo jest to dla niego atrakcyjniejsze i łatwiejsze do przyswojenia niż słowny opis. Z drugiej strony pokaz danego elementu jest dla dziecka zachętą, że samo w pewnym momencie wykona daną czynność. Jak zatem „pokazać” dziecku dany ruch, czy nauczyć techniki by zrobić to możliwie najlepiej? Jakie można popełnić błędy? Co…

Read More

Środki służące do podnoszenia umiejętności sportowców z biegiem lat ulegają modyfikacjom. Ogólnie znane przyrządy czy sprzęt sportowy ulegają ulepszeniu, zwiększeniu wydajności i przydatności w treningu sportowym. Jednym z wprowadzonych w ostatnich latach na rynek sportowy produktem służącym rozwijaniu podstawowych cech motorycznych zarówno sportowców, jak i innych osób jest fitLight Trainer ™. CO TO ZA URZĄDZENIE? FitLight Trainer™ to system zawierający w swojej wersji podstawowej osiem świateł LED, które mają kształt krążków o średnicy około 8 cm. Każdy krążek posiada liczne małe żarówki w różnych barwach. Sterowanie i programowanie wykonywane są na tablecie, na którym można ustawić: kolor świateł, prędkość zmiany…

Read More

Temat koordynacji mimo coraz głębszych analiz i liczniejszych badań nadal pozostaje częścią treningu stosunkowo mało poznaną i wciąż wymagającą nowych i konsekwentnych analiz. W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe pojęcia, praktyczne wskazania dotyczące stosowania treningu koordynacyjnego u sportowców. Koordynacją ruchową w szczególny sposób zajmuje się dział zwany antropomotoryką (zmiana poruszania się położenia ciała lub jego części w przestrzeni). trening koordynacji ruchowej W omawianym zagadnieniu wymieniamy kilka zdolności koordynacyjnych, wyodrębnionych przez ostatnie lata badań i prób definicji: zdolność różnicowania, równowagi, szybkiej reakcji, dostosowania i przestawiania się, sprzężenia, orientacji przestrzennej, koordynacji receptorowo-ruchowej, rytmizacji, łączenia ruchów, czucia kinestycznego, częstotliwości ruchów. Trening koordynacji ruchowej…

Read More