Autor: Andrzej Sagalara

W mięśniach szkieletowych gromadzone są główne zasoby białka, a całkowita jego zawartość w tkance mięśniowej odzwierciedla różnicę pomiędzy procesami syntezy i degradacji. Badania naukowe wskazują, że intensywny wysiłek fizyczny nasila degradację białek i obniża poziom ich syntezy, natomiast w powysiłkowym okresie odpoczynkowym następuje sytuacja odwrotna – synteza białka jest nasilona. Spożycie odpowiedniej ilości białka pozwala dostarczyć odpowiednie ilości materiału budulcowego.  

Read More

Przyjmowanie węglowodanów w formie napojów w trakcie wysiłku fizycznego zwiększa możliwości wysiłkowe i spowalnia wyczerpanie zapasów glikogenu mięśniowego oraz pozwala utrzymać stężenie glukozy we krwi na odpowiednim poziomie. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii zbadali wpływ stosowania różnych form suplementacji węglowodanami na zmiany tolerancji wysiłków długotrwałych. Węglowodany były przyjmowane w trzech różnych formach: napój izotoniczny, żel i żelki. W badaniu uczestniczyło 8 kobiet i 8 mężczyzn w wieku około 35 lat, którzy wykonywali długotrwały wysiłek fizyczny składający się dwóch następujących po sobie etapów. Badani rozpoczynali od 80-minutowego wysiłku na cykloergometrze z intensywnością równą 75% VO2max i bezpośrednio po jego zakończeniu przystępowali…

Read More

Trening wysokogórski i jego oddziaływanie na zmiany pojemności tlenowej krwi oraz na poprawę wydolności fizycznej sportowców znajduje się w kręgu zainteresowań trenerów i zawodników. Zmiany adaptacyjne organizmu (m.in. nasilenie erytropoezy), następujące w wyniku przebywania w warunkach wysokogórskich (obniżone ciśnienie atmosferyczne i obniżone ciśnienie parcjalne tlenu), mogą korzystnie wpływać na zwiększenie możliwości transportu tlenu we krwi, prowadząc do podniesienia możliwości wysiłkowych zawodników.

Read More

Tajlandzcy naukowcy zbadali wpływ 3-miesięcznego programu treningowego składającego się z 1 sesji treningowej w ciągu tygodnia na wydolność nietrenujących młodych mężczyzn. Badani wykonywali  jeden raz w tygodniu  60-minutowy wysiłek na ergometrze rowerowym z intensywnością umiarkowaną (na poziomie 60% VO2max).

Read More

Obok podstawowych wskaźników wydolności tlenowej zawodnika (VO2max, próg LT) równie istotnym wskaźnikiem jest ocena ekonomii wysiłku. Ekonomia wysiłku definiowana jest jako poziom poboru tlenu przy określonej intensywności wysiłku, np. prędkości biegu. Wśród zawodników posiadających wysoki poziom VO2max czynnikiem decydującym o sukcesie w długotrwałych konkurencjach wytrzymałościowych jest często różnica w poziomie ekonomii wysiłku.

Read More

Treningi marszowe stają się coraz bardziej popularną formą treningu o umiarkowanej intensywności. Systematyczne podejmowanie tej formy aktywności wykazuje oddziaływanie prozdrowotne wpływając na poprawę wydolności fizycznej. Naukowcy z Uniwersytetu Karola w Pradze zbadali wpływ treningu marszowego na wydolność aerobową i skład ciała nietrenujących mężczyzn w średnim wieku. W badaniu uczestniczyło 68 mężczyzn w wieku 40 – 50 lat i masie ciała 79+/-7 kg. Program treningowy trwał 5 miesięcy. Intensywność treningu marszowego zawierała się w przedziale 50-70% VO2max. Sesje treningowe dobywały się od 3 do 5 razy w tygodniu, a każda z nich trwała od 20 do 50 min. Wydatek energetyczny ćwiczeń…

Read More

W wyniku postępującego procesu starzenia się organizmu zachodzą pewne zmiany w obrębie mięśni kończyn dolnych. Towarzyszy im spadek siły mięśniowej i zdolności funkcjonalnych mięśni szkieletowych. Obserwacje i wyniki badań dowodzą, że maksymalny poziom siły mięśni prostowników stawu kolanowego osiągany jest około 30 roku życia i utrzymuje się na podobnym poziomie przez okres kolejnych 20 lat.

Read More

Stosowanie odżywek – suplementów diety jest popularne wśród osób trenujących zarówno wyczynowo, jak i rekreacyjnie. Szczególnie popularne są na rynku suplementy o działaniu anabolicznym – nasilające procesy odpowiedzialne za przyrost masy mięśniowej, co w rezultacie zwiększa możliwości generowania siły i mocy mięśniowej. Naukowcy z East Tennessee State University (USA) zbadali wpływ stosowania suplementacji β-hydroksy-β-metylomaślanu (popularnie znanego na rynku odżywek jako HMB) na wielkość siły i masy mięśniowej oraz poziom tkanki tłuszczowej u dorosłych kobiet i mężczyzn objętych treningiem siłowym. Spośród 39 mężczyzn i 36 kobiet (w wieku 20 – 40 lat) wyłoniono losowo dwie mieszane grupy: kontrolną (zażywającą placebo) i…

Read More

Zmiany wartości stężenia mleczanu we krwi (blood lactate concentration) są wrażliwe na zmianę intensywności i czasu trwania wykonywanego wysiłku fizycznego. Współcześnie istnieje kilka różnych koncepcji dotyczących sposobu oznaczania zmian stężenia mleczanu we krwi w celu określenia progów metabolicznych i stref intensywności  w trakcie wykonywania stopniowanych prób wysiłkowych.

Read More

Prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2008 – 2011 na grupie 180 osób (63 kobiety i 117 mężczyzn) startujących w zawodach pływackich z cyklu Masters (Pływanie Masters). Wyniki charakteryzują ogólną strukturę czasową i rzeczową treningu Mastersów, jak również odnoszą się do zaleceń prozdrowotnej aktywności osób dorosłych i starszych.

Read More